o-nas.jpg, 48kB

KVD Plus

Jsme dynamicky rozvíjející se společnost, která působí v oblasti recyklace stavebních odpadů a přírodních materiálů ve vysoké kvalitě a s minimálním dopadem na životní prostředí. Společnost KVD Plus s.r.o. nabízí recyklaci stavebních odpadů, tedy jejích drcení a třídění. Recyklovat je možné většinu odpadů z demolic budov, komunikací a jiných objektů. Vznikající recyklát drtě různých frakcí je plnohodnotnou náhradou přírodních materiálů ve stavebnictví a to při nižších pořizovacích nákladech. Kromě recyklace stavebních odpadů zpracováváme přírodní kamenivo, písky a štěrky.

Doplňkovými a rozvojovými aktivitami společnosti jsou pak dále – kvalitnější zpracování kameniva v kamenolomech. S novou technologií na zpracování kameniva. Jedná se o jednostupňové odhlinění válcovými rolenrošty umístěnými na čelisťovém drtiči. Tímto způsobem dochází k výrazným úsporám finančních prostředku vzhledem k tomu, že se neprovádí nákladné předtřídění materiálů hrubotřídiči.

Oprávnění k hornické činnosti

bansky-urad.jpg

Certifikát - betonový recyklát

betonovy-recyklat.jpg

Certifikát - cihelný recyklát

cihelny-recyklat.jpg

Souhlas k provozování recyklačního střediska

krajsky-urad-1.jpg

Osvědčení o registraci

osvedceni-o-registraci.jpg

Souhlas s nakládání s nebezpečnými odpady

povoleni-k-nakladani-1.jpg

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla

vaha-overeni.jpg

Výpis z obchodního rejstříku

vypis-obchodniho-rejstriku.jpg

Certifikát - živičný směsný recyklát

zivicny-smesny-recyklat.jpg

Živnostenský list

zivnostensky-list.jpg

o-nas.jpg, 48kB

Drcení a třídění kameniva v Kamenolomu Libá

Místo: Libá
Zadavatel: BASALT CZ s.r.o.

Drcení a třídění kameniva pro společnost BASALT CZ s. r. o. V kamenolomu je nasazena nová technologická linka na jednostupňové odhlinění přímo na drtiči. Odhlinění je prováděno válcovými rolenrošty.

o-nas.jpg, 48kB

Hrubotřídění a odhliňování

Místo: Libá
Zadavatel: ATS – Silnice spol, s.r.o.

Provedené speciální dílčí práce v kamenolomu Libá pro společnost BASALT CZ s.r.o.

o-nas.jpg, 48kB

Drcení přírodního kameniva

Místo: Veltrusy
Zadavatel: CHLUP s.r.o.

Realizace zakázky pro společnost CHLUP s. r. o. Kamenivo je stále dodáváno k dalšímu stavebnímu využití.

o-nas.jpg, 48kB

Zpracování a drcení železobetonu

Místo: Praha
Zadavatel: KARE s.r.o.

Naše recyklační středisko se podílelo na zakázce společnosti KARE s. r. o., realizované v Praze v ulici Chodovská.

Ekonomické oddělení (korespondenční adresa)

Cítov 80
277 04 Cítov

Hájková Hana
vedoucí ekonomického oddělení
tel.: +420 315 601 330

Recyklační středisko

Stanislav Kvída
vedoucí recyklačního střediska
tel.: +420 773 565 390

Šubrt Ivo
služby zákazníkům
tel.: +420 777 780 141