Terénní úpravy

Provedeme hrubé terénní úpravy, strojově srovnáme terén, navezeme ornici, písek, štěrk, a to i v menším množství.