Třídění meteriálů

Provádíme třídění písků, štěrků a zemin na různé frakce podle vašeho přání.