Stavební odpady

V recyklačním středisku v Dolních Beřkovicích provádíme recyklaci stavebních odpadů. Zabýváme se recyklací stavebních sutí, betonů, výkopové zeminy, hlušiny a bioodpadu. Třídění stavebních odpadů můžeme na vaše přání uskutečnit i na jiném vámi požadovaném místě.Vykupujeme zeminu v jakémkoli množství i kvalitě. Pokud nemáte zeminu jak dopravit k nám, rádi zajistíme její přepravu.

Nevíte kam se stavebním odpadem z bourání? Přivezte ho k nám a my už se postaráme o to, aby byl náležitě zpracován tak, že zátěž na životní prostředí bude co nejmenší. Pokud nemáte stavební odpad jak dopravit k nám, rádi zajistíme i jeho přepravu.