O společnosti

Jsme dynamicky rozvíjející se společnost, která působí v oblasti recyklace stavebních odpadů a přírodních materiálů ve vysoké kvalitě a s minimálním dopadem na životní prostředí. Společnost KVD Plus s.r.o. nabízí recyklaci stavebních odpadů, tedy jejích drcení a třídění. Recyklovat je možné většinu odpadů z demolic budov, komunikací a jiných objektů. Vznikající recyklát drtě různých frakcí je plnohodnotnou náhradou přírodních materiálů ve stavebnictví a to při nižších pořizovacích nákladech. Kromě recyklace stavebních odpadů zpracováváme přírodní kamenivo, písky a štěrky.

Doplňkovými a rozvojovými aktivitami společnosti jsou pak dále – kvalitnější zpracování kameniva v kamenolomech. S novou technologií na zpracování kameniva. Jedná se o jednostupňové odhlinění válcovými rolenrošty umístěnými na čelisťovém drtiči. Tímto způsobem dochází k výrazným úsporám finančních prostředku vzhledem k tomu, že se neprovádí nákladné předtřídění materiálů hrubotřídiči.